Københavns Kommunes logo

Om huset

Welcome House er København Kommunes dagligt åbne mødested for københavnere med flygtningebaggrund og andre borgere. Sammen med husets ansatte planlægger og driver de integrationsrettede aktiviteter, der både har et socialt og læringsmæssigt sigte.

Welcome House er et mangfoldigt hus, hvor nye københavnere fra hele verden og frivillige med forskellige baggrunde mødes. Her kan nye københavnere fra hele verden mødes med frivillige, og sammen med husets ansatte kan de drive huset og dets mange integrationsrettede aktiviteter, der har et socialt eller læringsmæssigt aspekt. Det kan være dansk, rådgivning, syværksted, kreative aktiviteter for børn og meget mere.

Det overordnede formål med Welcome House er, at brugere med flygtningebaggrund og frivillige sammen kan engagere sig i aktiviteter, der bidrager til integration. De bærende elementer i integrationsarbejdet er fællesskab, læring og omsorg. Hensigten er, at understøtte brugernes muligheder for at blive en aktiv del af samfundet og forme deres egen fremtid i Danmark.

Welcome House skal bidrage til, at brugerne:

  • Møder verden og bryder ud af isolation og ensomhed.
  • Får muligheder for at bidrage til fællesskabet.
  • Opnår indsigt i samfundslivet og egne muligheder som medborger.
  • Oplever glæde i hverdagen og håb for fremtiden.