Københavns Kommunes logo

Bliv frivillig

Det overordnede formål med Welcome House er, at brugere med flygtningebaggrund og frivillige sammen kan engagere sig i aktiviteter, der bidrager til integration.

I Welcome House mødes brugere og frivillige om en række integrationsrettede aktiviteter med et socialt og læringsmæssigt sigte. Det kan være dansk, rådgivning, syværksted, aktiviteter for børn mm. Det afgørende i Welcome House er, at de frivillige og brugerne har interesse for at indgå i huset som et fællesskab.

Vær opmærksom på, at nogle aktiviteter drives af samarbejdspartnere i form af andre organisationer, der i så fald står for frivilligrekrutteringen, hvilket du kan få nærmere information om ved henvendelse.

Hvis du vil være frivillig

Hvis du vil være frivillig, skal du udfylde et ansøgningsskema og læse vores retningslinjer her på siden.

Når du indsender ansøgningsskemaet, erklærer du, at du har læst og er indforstået med de nedenstående retningslinjer for frivillige og brugere af Welcome House.

Du vil efterfølgende blive kontaktet af personalet i Welcome House.

Du skal også mundtligt oplyse dit CPR-nummer til personalet på tlf. 40 27 85 82. Det skal bruges til indhentning af straffe- og børneattest, inden du begynder som frivillig, og der vil hvert år blive indhentet attester på ny, mens du er frivillig i Welcome House.

Retningslinjer

For frivillige i Welcome House

 • Alle frivillige skal godkendes af personalet i Welcome House, før det frivillige arbejde kan begynde.
 • For at blive frivillig skal man give Welcome House tilladelse til indhentning af en straffeattest og en børneattest.
 • Når man er i Welcome House som frivillig, skal man bære den dertil udleverede keyhanger synligt, så alle kan se, at man er i huset som frivillig.
 • Frivillige må ikke have et kæreste- eller kærestelignende forhold med husets brugere.
 • Frivillige bør undgå økonomiske mellemværender med husets brugere.
 • Frivillige har tavshedspligt. Oplysninger om personlige og private forhold skal behandles fortroligt.
 • Frivillige har ikke adgang i beboelsesafdelingen, med mindre man er inviteret som privatperson af en beboer.
 • Man må ikke tage billeder af brugere eller frivillige uden personernes samtykke.
 • Som frivillig er man forpligtet til at arbejde i overensstemmelse med Welcome Houses formål og principper.
 • Man skal som frivillig arbejde ud fra en forståelse af, hvornår frivilligt arbejde er gavnligt, og hvornår der bør henvises til fagprofessionel rådgivning – fx ved juridisk hjælp eller til læge.
 • Alle aktiviteter skal aftales med personalet i Welcome House.
 • Man må kun udtale sig til pressen på vegne af det frivillige arbejde man står for, og ikke på vegne af Welcome House. Frivillige bør informere ledelsen, hvis de udtaler sig til pressen.
 • Alle frivillige i Welcome House skal deltage i en introsamtale med personalet inden det frivillige arbejde kan påbegynde.

For brugere og frivillige af Welcome House

 • Alle frivillige og brugere er velkomne i Welcome House uanset nationalitet, etnicitet, sprog, køn og religiøs, seksuel eller politisk orientering. Alle frivillige og brugere har pligt til at respektere sådanne individuelle forskelle.
 • Alle har pligt til at løse uoverensstemmelser på en fredelig og respektfuld måde.
 • Alle frivillige og brugere har pligt til at rette sig efter personalets anvisninger og henstillinger.
 • Man må ikke på politisk, religiøs eller anden vis missionere i Welcome House.
 • Børn under 12 år må kun opholde sig i Welcome House, hvis de er ledsaget og under opsyn af en voksen eller søskende over 15 eller har en aftale med personalet om at deltage i en aktivitet.
 • Børn under 15 år må ikke opholde sig i Welcome House efter kl. 19.30.
 • Rygning er forbudt indendørs i Welcome House.
 • Man må ikke opholde sig Welcome House, hvis man er påvirket af alkohol, hash eller narkotika.
 • Alle skal rydde op efter sig selv.