Velkommen

Giv flygtninge en god start

Velkommen

Welcome House er et mangfoldigt hus, hvor nye københavnere fra hele verden og frivillige med forskellige baggrunde mødes. Sammen med husets ansatte planlægger og driver de forskellige integrationsrettede aktiviteter, der både har et socialt og læringsmæssigt sigte.

Københavns Kommunes logo