Caféen

Rummet for det daglige arbejde med inklusion og fællesskab.

Caféen er Welcome Houses hjerte og fællesrum, hvor brugere og frivillige mødes uformelt over f.eks. en kop kaffe, et brætspil eller til en fællesspisning. Det er stedet, hvor mange nye relationer etableres, vedligeholdes og udbygges – både i kraft af de humørfyldte bemærkninger, der går på tværs i rummet, og de personlige snakke, der finder sted.

Caféens frivillige har praktiske opgaver med at lave te og kaffe, men er først og fremmest med til at fremme fællesskabet og den gode atmosfære. De frivillige har ofte erfaring med flygtninge eller udsatte og altid et særligt blik for de inklusions- og eksklusionsmekanismer, der findes i ethvert socialt rum. En del af caféarbejdet finder sted i samarbejde med frivillige fra Mellemfolkeligt Samvirke, der kombinerer det med andre kulturelle og oplysende aktiviteter.