Hverdagsvejledning

Få understøttelse i evnen til at navigere i og forstå samfundets institutioner.

Hverdagsvejledningen i Welcome House assisterer med læsning af myndighedsbreve, henvendelser til myndigheder og meget andet, som nye borgere kunne have behov for vejledning om. Der vejledes med henblik på, at brugerne tilegner sig en forståelse af samfundets institutioner og opbygger en evne til at navigere inden for dem.

Kernen i vejledningen er grundighed og fortrolighed. Vejlederne i Welcome House er fagfolk eller studerende inden for jura og socialrådgivning, eller andre med væsentlig teoretisk eller praktisk erfaring med vejledning for flygtninge.