Yoga for kvinder

Bevægelse der styrker bevidstheden om kroppens betydning for sindet.

Yoga for kvinder samler kvinder på tværs af aldre og baggrunde. Det afgørende er fællesskabet omkring bevægelse. De frivillige arbejder både med styrkelsen af kroppen og fornemmelsen for kroppens betydning for den mentale trivsel.